Bonus ve ödüller

VNC Brokers LTD ile bir Müşteri arasında bir anlaşmazlık olması halinde,İngilizce olarak ifade edilen ve başka herhangi bir dilde açıklanan şartlar; İngilizce olarak açıklanan şartlar başka bir dilde ifade edilen şartlardan üstündür.

VNC Brokers Ltd. ("Şirket"), yeni ve mevcut müşterilerine ("Müşteriler") cazip ödüller sunmaktadır.Müşterilere ödül verilen bonuslar ve / veya maddi ödüller veya promosyonlar ("Ödül"), Şirketin promosyon programının bir parçasıdır.Bu Ödüller, ilgili Müşteri hesabıyla ("Hesap") ilgili olarak aşağıdaki koşulların geçerli olacağı sınırlı süreli etkinliklere sahiptir.

1.Tanımlar

1.1 Bonus / Ödül - Bonus / Ödül, ticaret hesabında müşterinin mevduatına Şirketle olan ek bir değerdir ve bu da ticaret amacıyla ilave öz kaynak sağlar. Her Müşterinin almaya uygun olduğu Bonus miktarı Şirketin kararına bağlıdır;
1.2 Müşteri Kârı - Ticari faaliyetlerinden kaynaklanan Müşteri hesabında kazanılan kazançlar;
1.3 Müşteri Kaybı - Ticari faaliyetlerinden kaynaklanan müşteri hesabında oluşan kayıplar;
1.4 İşlem Sonuçları - Müşteri hesabında meydana gelen Müşteri kazançları / kaybı);
1.5 Hesap Öz Kaynağı - Müşteri hesabı Bakiye artı İşlem Sonuçlarına ek olarak Bonus / Ödül;
1.6 Hesap Bakiyesi - Müşterinin kendi hesabına yatırdığı net para (mevduat eksi para çekme işlemleri);
1.7 Müşteri Hesabı - www.vnc-brokers.com adresinde açılan müşteri ticaret hesabı.

2. Ödül / Bonus kuralları kabulü

Herhangi bir Ödülü kabul etmeden önce Müşteriler, Ödül ve bu Bonus ve Ödül Politikası ile ilişkili belirli şartları ve koşulları dikkate alacaklardır, çünkü her ikisi de zaman zaman tadil edilebilir.Ödülü Kabul,hesapta bir ticaret gerçekleştirilerek yapılır. Bonus / Ödülü kabul ettikten sonra Müşteri, ticaret hesabındaki kaldıraç miktarının artabileceğini kabul eder.

3. Bonus / Ödül Ticareti

Bonus / Ödül takas edilebilir ve kaybolabilir.

4. Para Çekme, Transfer ve Ticaret Sonuçları

4.1 Para çekme - Ödül,geri çekilemez.Ödül,sadece ticaret için kullanılır.
4.2 Kazanç - Ödüllendirilen Bonus ile işlem yaparak elde edilen Müşteri Net Karı, Ödüller ile ilgili herhangi bir şart olmaksızın geri alınabilir.
4.3 Kaldırma - Bonus verildiğinde mevcut bakiyenin Müşteri tarafından geri çekilmesi / kaybolması durumunda Bonus kaldırılır. Bu koşullar altında Şirket, Durdurma ile sipariş (ler) in kapatılması da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bonus kaldırmanın herhangi bir sonucundan sorumlu değildir.
4.4 İşlem sonuçları - müşteri, bir bonus veya bir ödül verilmiş bir hesaptaki kayıpları fark etmesi durumunda, bu kayıplar verilen bonusdan değil, müşterinin mevduatından ve işlem sonuçlarından çözülür. Zararlar, ancak hesabın öz sermayesi (bonus veya ödül hariç) sıfırsa, bonodan ödenir.

5.Hesap Koşulları

Müşterilerin, birden fazla Ödülden keyif almak amacıyla,Şirket ile birden fazla hesabı açması yasaklanmıştır.Yinelenen hesaplar (aynı gerçek sahibi için açılmış hesaplar) önceden haber verilmeksizin kapatılabilir. Bu gibi durumlarda Şirket, Müşteriye ödül verilen herhangi bir ödülü elinde bulunduracak, kazançlar kaybedilecek ve Müşteri'nin hesabına yatırdığı tutarlar buna göre Müşteriye iade edilecektir.

6.Vazgeçmek

Müşteri, Şirket tarafından sunulan herhangi bir Ödülü kabul etmeye mecbur değildir; Tüm Ödüller isteğe bağlıdır. Müşteri bir Ödülü kabul etmemeyi seçebilir. Bu koşullar altında, Müşteri Ödüller ile ilgili şartlara tabi olmayacaktır. Müşteri yanlışlıkla bir Ödül kabul etmişse, Müşteri, yanlışlıkla Ödülü kabul etmesinden itibaren 5 iş günü içinde Hesabı ticarete sokmayacak ve Müşteri Desteğini haberdar edecektir.Bu gibi durumlarda Şirket, Ödülü Müşteri hesabından kaldırır ve Müşteri, Ödül koşullarına sahip olmayacaktır.

7.Çeşitli / Diğer

7.1 Şirketin Müşteri Hizmet Anlaşması veya Hüküm ve Koşulları'na uygun olmayan uygunsuz veya küfürlü ticaret, Ödül / Bonus'un iptal edilmesine veya verilmesine neden olacak ve ayrıca Hesabınızın dondurulmasına neden olabilir.
7.2 Bu Sözleşme uyarınca herhangi bir ihlal ya da temerrüt nedeniyle herhangi bir tarafa tahakkuk eden herhangi bir hak, güç ya da tazminatın uygulanmasında herhangi bir gecikme ya da ihmal bulunması, başka herhangi bir ihlalin ya da bunlardan doğan ya da bundan sonra meydana gelen herhangi bir feragat olarak kabul edilecektir;
7.3 Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olarak kabul edilmesi halinde, bu gibi geçersizlik veya uygulanamazlık, işbu Sözleşmenin diğer hükümlerini etkilemez ve bu kapsamda, işbu Sözleşmenin hükümleri koparılabilir;
7.4 Bir ticaret hesabının Etkin Olmayan / Gizli Hesap olarak sınıflandırılmasının ardından tüm Bonus ve / veya Ödülleri önceden haber verilmeksizin kaldırılabilir. Aktif Olmayan Hesaplar hakkında bilgi için lütfen "Etkin Olmayan ve Olmayan Hesaplar" bölümüne bakın.
7.5 Şirket, herhangi bir stopajdan veya Bonus iptali ve / veya kaldırılmasından kaynaklanan herhangi bir sonuçtan sorumlu olmayacaktır.
7.6 Şirket, Müşteri'nin Müşteri'ye Bonus ve Ödül Politikası'nı kötüye kullanmaya veya bunları kötüye kullanmaya teşvik ettiğinden şüphelenir veya Şirkete karşı iyi niyetsiz davranıldığı takdirde Şirket tamamen kendi takdirine bağlı olarak ticareti reddetmek, tevkif etmek veya ticaretten çekme hakkını saklı tutar. Bonusu veya promosyonu hesaplar ve gerekirse herhangi bir şart ve koşulları geçici veya kalıcı olarak iptal eder veya Müşterinin servise erişimini sona erdirir ve / veya İşlem Hesabı'nı bloke eder.
7.7 Bonus, yalnızca, mevcut bakiye en az 500 USD olan veya bonus verildiğinde eşdeğer olan fonlanmış hesaplar için geçerlidir.
7.8 Müşteri ile veya üçüncü bir kişi adına Şirketle yapılan diğer Ticaret hesapları arasındaki transferler mevduat olarak kabul edilmez.
7.9 Bonuslar,Şirket içinde hak kazanan Müşterilerin ticaret hesapları arasında veya Şirket, hesapları arasında aktarılamaz.
7.10 Şirket içindeki Ticaret Hesapları arasında aktarılan iç fonlar para çekme olarak değerlendirilir; dolayısıyla,% 100 Bonus hesabından aktarılan tutar, ilgili bonusu kazanan orijinal bakiyeden alınmışsa, Bonus kaldırma uygulanır.
7.11 Bonus verildiğinde mevcut bakiyenin bir kısmı geri çekilir / kaybedilirse bonus orantılı olarak kaldırılabilir, bu durumda kısmi bir bonus kaldırma olacaktır.
7.12 Müşterinin kendisi tarafından ya da başkaları ile (Bir Tanıtıcı Broker dahil olmak üzere) hareket ederek, uygunsuz ya da küfürlü ticaret olduğu düşünülürse, Ekonomik duruma maruz kalmadan ödüllendirilen Bonus tarafından oluşturulan herhangi bir kârın çıkarılmasının amacı ya da etkisi bulunan bir ticaret pozisyonu / kaynakları kurması risklidir ve hesap iptal edilir.
7.13 Müşteri, kendisi ya da başkaları ile hareket ederek uygunsuz ya da küfürlü ticaret olarak kabul edilirse, birikmiş Bonuslar / Ödül tutarının, Müşteri ve diğerleri Şartları yerine getirmesi durumunda birikmiş olabilecek miktardan daha fazla olan bir hesaba ya da hesaplara sahip olmak zorundadır.